דיבידנד מוטב

 

ביום 29.12.16 אישרה הכנס את הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית אשר במסגרתה נקבע כי שיעור מס הכנסה מדיבידנד לבעל מניות מהותי יהא 25% (במקום 30% במקרה של חלוקה שלא לפי חוק ההתייעלות ) למשך תקופה קצובה אשר תסתיים ביום 30.9.17.

על מנת להיות זכאים לקבלת שיעור המס המופחת יש לעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל:

  1. מקורו של הדיבידנד הוא ברווחים שנצברו  עד ליום 31.12.16

  2. על מקבל הדיבידנד להיות בעל מניות מהותי בחברה.

  3. ההכרזה על הדיבידנד ותשלומו בפועל יהיו עד ליום 30.9.17

  4. סך ההכנסות של בעל המניות מהחברה שבבעלותו בשנים 2017-2019 לא יפחת ממוצע ההכנסות שלו מאותה החברה בין השנים 2015-2016.

  5. לא ניתן יהיה לקזז הפסדי הון מניירות ערך כנגד ההכנסה החייבת מהדיבידנד בשיעור המופחתת.

מס יסף – ההכנסה החייבת מדיבידנד בשיעור מופחת לא תבוא לידי חישוב בסך הכנסתו של בעל המניות לעניין מס יסף.

 

משרדינו עומד לרשותכם בבדיקת הזכאות חלוקת דיבידנד בשיעור מס מוטב.

 

 

Please reload

July 25, 2018

Please reload

Lastest Articles

The New Israeli Child Savings Plan - A Guide for US Taxpayers

February 15, 2017

1/1
Please reload

Chosen Articles
Follow Us
Please reload

Archive
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
Need more information? Contact us

We’re here to help. Contact us by phone, e-mail or via one of our social media channels.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now